Type of Neckera leichhardtii Hampe & Müll.Hal. [family NECKERACEAE]

PDF